Toegepaste psychologie logoEen toegepast psycholoog is een professional die psychologische principes en theorieën gebruikt om problemen in de praktijk op te lossen. Alhoewel de HBO-opleiding toegepaste psychologie relatief nieuw is, is de toegepast psycholoog (vooral in het buitenland) een al lang aanwezig begrip.

Veel WO (wetenschappelijk opgeleide / universitaire) psychologen gaan namelijk niet als wetenschappelijk onderzoeker aan de slag, maar in het werkveld. Hier gebruiken zij psychologische kennis om vraagstukken op te lossen en processen te optimaliseren, zij passen psychologie toe. Dus alhoewel de HBO-opleiding toegepaste psychologie vrij nieuw is, wordt er al een hele tijd psychologie toegepast. De afgestudeerde HBO toegepast psycholoog is nu nog wel een zeldzame verschijning! Dit komt omdat de HBO-studie toegepaste psychologie relatief nieuw is, en er weinig afgestudeerde HBO toegepast psychologen zijn. De opleiding is echter uitermate populair, het zal niet lang duren voordat zich een aanmerkelijke groep werknemers kan vormen die zich toegepast psycholoog mogen noemen. Aan de hand van onderstaande thema’s wordt nog duidelijker wat een toegepast sycholoog is.

Opleiding
Een toegepast psycholoog kan een opleiding toegepaste psychologie hebben genoten aan een HBO-instelling, of een opleiding psychologie hebben gedaan bij een universiteit. Hij heeft zich gespecialiseerd in één van de richtingen die de studie heeft aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn bij de HBO-opleiding: arbeid en organisatie, onderwijs en ontwikkeling,gezondheid, zorg en welzijn, maatschappelijke participatie en veiligheid en intermenselijke relaties. Voorbeelden van specialisaties bij WO/universiteiten zijn: Sociale psychologie, klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingspsychologie en culturele psychologie. Kijk bij de opleidingsinformatie wat voor specialisaties er bij de verschillende hogescholen worden aangeboden, en of er andere bijzonderheden zijn.

Werkvelden
De werkvelden waarbinnen een toegepast psycholoog werkzaam kan zijn, hangen samen met de specialisaties van de aangeboden studies (WO & HBO). Op dit moment zijn in Nederland vooral universitaire psychologen als toegepast psycholoog aan het werk. Dit komt omdat er nu nog weinig afgestudeerde HBO toegepast psychologen zijn, de studie is namelijk relatief nieuw. Dit betekent dat het ook nog duidelijk moet gaan worden hoe de HBO toegepast psycholoog zich gaat verhouden tot de WO-psycholoog. Kijk voor meer informatie bij: Wat voor werk doet een toegepast psycholoog?

Verschil HBO en universiteit?
Uit voorgaande informatie is duidelijk geworden dat in het werkveld zowel de universitair psycholoog als de HBO toegepast psycholoog de toegepaste psychologie kunnen bedrijven. Er zijn natuurlijk wel verschillen in de manier waarop de twee groepen psychologen zijn opgeleid. De HBO toegepast psycholoog onderscheid zich van een universitair opgeleide psycholoog doordat hij een stuk gerichter op de praktijk is opgeleid. Een universitair psycholoog is meer vanuit een theoretisch kader opgeleid tot wetenschapper. Kijk voor meer verschillen tussen de twee groepen psychologen op de informatiepagina over de verschillen tussen HBO-TP en universitaire Psychologie.

Kijk in de volgende artikelen voor een gedetailleerder inzicht in de Toegepaste Psychologie:

Wat voor werk doet een Toegepast Psycholoog?

- Wat is Toegepaste Psychologie?

Opleiding informatie Toegepaste Psychologie

 

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie