Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Fontys

Hogeschool van Amsterdam

Hanze Hogeschool Groningen

Hogeschool Leiden

Saxion

Wat is het verschil tussen HBO toegepaste psychologie en universitaire psychologie?

Universitaire psychologie:

Studenten die op de universiteit lessen volgen, worden met behulp van een vrij theoretisch kader opgeleid tot wetenschappers. Dit is anders dan hetgeen studenten HBO toegepaste psychologie leren. Universitair studenten wordt geleerd om in experimentele setting onderzoek uit te voeren, uitgebreide literatuuronderzoeken te doen en situaties als een wetenschapper te analyseren. De student wordt geacht voor een groot gedeelte zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor zijn leerproces, de begeleiding op de universiteit is een stuk minder intensief en persoonlijk dan bij de meeste HBO-opleidingen toegepaste psychologie. Verder wordt er bij universitaire opleidingen minder gebruik gemaakt van praktijkgerichte vakken dan bij HBO-instellingen, de vakken zijn vaak theoretisch, en de toetsing vindt vaak plaats door middel van kennistentamens. Van alle studenten die afstuderen van de universiteit, zal maar een klein percentage daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Een veel groter gedeelte zal het werkveld betreden om de toegepaste psychologie te bedrijven. Een voordeel van een universitaire studie, is dat je vanuit daar ook gemakkelijker kan doorstromen naar een opleiding tot GZ-psycholoog (gezondheidspsycholoog).

HBO toegepaste psychologie:

De studenten die worden opgeleid op een HBO toegepaste psychologie opleiding, zullen leren de resultaten van het door de wetenschappelijk opgeleide psychologen toe te passen in de praktijk. Ze leren de literatuur te gebruiken en een brug te slaan naar behoeften in het werkveld. Dit betekent dat zij ook meer bezig zullen zijn met vaardigheidstrainingen, projectmatig werken, praktijkgericht onderzoek doen en daar bijvoorbeeld een advies op formuleren. Toetsing vindt plaats in zowel kennistentamens als opdrachten, presentaties en assessments. Natuurlijk zijn er binnen de opleiding ook veel kennisvakken, maar vaak wordt binnen de lesperiode tegelijkertijd de link gelegd naar de praktijk, in projecten, trainingen en onderzoeken. De begeleiding van HBO-studenten is een stuk intensiever dan op de universiteit. Kleinere groepen, meer lessen en studieloopbaanbegeleiding als vak, zijn enkele zaken waar het HBO zich onderscheid. Studenten komen dus van een heel andere kant de arbeidsmarkt op, zij zijn goed voorbereid op het praktijkgerichte gedeelte van het werk in vergelijking met de meer theoretisch opgeleide universitaire studenten psychologie.

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie