0
0
0
s2sdefault

adhdsmall(Auteur: Esther Jacobs) Zeer regelmatig krijgen wij (De Maltha groep) verzoeken voor begeleiding van jongeren die symptonen hebben gediagnosteerd zijn met AD(H)D. AD(H)D staat voor ‘Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder’, wat betekent dat het een stoornis is die gekenmerkt wordt door hyperactiviteit en aandachtstekort. “Stoornis”, “hyperactiviteit” en “aandachtstekort” klinken niet als positieve termen. Wat zijn de positieve kanten van AD(H)D?

 

Positieve kanten – sociale omgang, leren/studeren.

Mensen met AD(H)D beschikken over een aantal heel mooie eigenschappen. Zo reageren ze vaak spontaan op situaties en op anderen, wat samenhangt met hun hyperactiviteit. Daarnaast zijn ze veelal goede vrienden, omdat ze vaak bovengemiddeld empathisch zijn en een goed gevoel voor humor hebben. Ook zijn mensen met AD(H)D vaak energiek en kunnen ze op een meer intense manier plezier ervaren, dan mensen zonder AD(H)D. Daarnaast maken ze gemakkelijk contact met anderen.

Hoewel er vaak gedacht wordt dat AD(H)D negatieve effecten heeft op de schoolprestaties, zijn er ook een aantal eigenschappen die de schoolprestaties juist kunnen bevorderen. Zo kunnen mensen met AD(H)D vaak goed out of the box-denken. Dit betekent dat ze vindingrijke en unieke oplossingen kunnen bedenken. Daarnaast beschikken ze vaak over een groot doorzettingsvermogen: ze geven niet snel op en werken erg hard! Als ze iets eenmaal willen, dan gaan ze er voor de volle 100% voor. Dit gaat gepaard met een groot enthousiasme. Ze zijn daarnaast vaak explorerend en onderzoekend ingesteld. Ze willen van alles ondernemen en ze zullen vaak ook direct doen wat er van hen gevraagd wordt. Daarnaast hebben mensen met AD(H)D vaak goede cognitieve vaardigheden.

Worstelingen met AD(H)D en sociaal emotioneel, leren/studeren

Maar er zijn ook worstelingen als het gaat om school. Zo kan het bijvoorbeeld al lastig zijn om de schooltas goed in te pakken en op tijd op school te komen. Kinderen met AD(H)D hebben moeite met het inschatten van tijd en zijn vaak vergeetachtiger, raken daardoor vaker spullen kwijt of raken simpelweg afgeleid tijdens het inpakken van hun tas. En vervolgens in de les is het een hele uitdaging om het hele uur (en het uur daarna, en daarna) goed op te letten en geconcentreerd aan het werk te gaan. Prikkels van buitenaf en/of van binnenuit storen hen regelmatig in het opletten in de les en het afkrijgen van hun schoolwerk. Omdat ze moeite hebben om aan een taak te beginnen en vervolgens van de ene taak naar een andere taak over te stappen is het een hele opgave om al het meegenomen huiswerk zelfstandig thuis te maken.

Casus van een Studie Nanny

Ik werk als Studie Nanny/Coach at Home met een jongen uit 2 VWO waarbij in groep 7 ADD is gediagnosteerd. De vraag van ouders was hem te leren “hoe te leren”, rekening houdend met zijn ADD.

Hij liep er tegenaan dat hij zijn huiswerk niet op tijd af kreeg en was hierdoor steeds verder achter geraakt. Hoewel hij de hele middag aan zijn huiswerk zat, bleek aan het einde van de dag dat het hem niet gelukt was om daadwerke