0
0
0
s2sdefault

(Auteur: Thys de Haan) Op toegepastpsycholoog.nl wordt sinds enkele jaren een vacaturebank gevuld met vacatures die geschikt zijn voor professionals en studenten binnen de toegepaste psychologie. Deze vacaturebank biedt de mogelijkheid om een inzicht te geven in de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die toegepaste psychologie hebben gestudeerd. In dit artikel vind je een overzicht van de gevonden vacatures, gespecificeerd op context (Arbeid, Zorg, Consument, Jeugd, Overig). Deze cijfers zijn een signaal voor de arbeidskansen per context binnen de toegepaste psychologie.

De analyse van vacatures voor toegepaste psychologie

De vacaturebank is in augustus 2016 vernieuwd. In totaal zijn er vervolgens 1198 vacatures gepubliceerd in de 18 maanden die hier op volgden. Deze vacatures zijn onder te verdelen in contexten waarbinnen een toegepast psycholoog werkzaam kan zijn. In dit geval zijn de volgende contexten gehanteerd: 

  • Arbeid: hierbinnen vallen vacatures waarbij een toegepast psycholoog werkzaam is als professional binnen de arbeid- en organisatiesetting. Denk hierbij aan banen als: intercedent, recruiter, loopbaancoach, reïntegratieconsulent, HR-medewerker, jobhunter.
  • Zorg: hierbinnen vallen vacatures waarbij een toegepast psycholoog werkzaam is als professional binnen de zorg- en welzijnssetting. Banen die hierbinnen voorkomen zijn: ambulant behandelaar, medewerker wijkteam, WMO-consulent, groepsbegeleider, begeleider gehandicaptenzorg, praktijkondersteuner GGZ, indicatiesteller CIZ.
  • Consument: hierbinnen vallen vacatures waarbij een toegepast psycholoog werkzaam is als professional binnen de consumenten- en markt/marketingsetting. Banen die hierbij voorbij komen zijn: marktonderzoeker, customer journey expert, online marketing expert, user researcher, marketing medewerker, SEO en analytics specialist, dialoogmarketeer. 
  • Jeugd: hierbinnen vallen vacatures waarbij een toegepast psycholoog werkzaam is als professional binnen de jeugd- en gezinsetting. Voorbeelden van vacatures binnen deze context zijn: jeugdconsulent, pedagogisch begeleider, ambulante jeugdcoaches, gezinsmanager, medewerker wijkteam jeugd, studiebegeleider, jeugdzorgwerker, jongerencoaches, jeugdbeschermer.
  • Overig: hierbinnen vallen vacatures die niet in één van de bovenstaande contexten geplaatst konden worden. 

Wanneer de vacatures vanaf 11-08-2016 tot 07-02-2018 worden ingedeeld per context zoals hierboven beschreven, komt er de volgende onderverdeling uit: 

Vacatures toegepaste psychologie overzicht

In de arbeidscontext zijn 374 vacatures gevonden die geschikt zijn voor iemand die toegepaste psychologie heeft gestudeerd, in de zorgcontext 207 vacatures, in de consumentencontext 55 vacatures, in de jeugdcontext 146 vacatures, in de context 'overige' 11 vacatures. Duidelijk wordt dat de meeste vacatures in het afgelopen anderhalve jaar binnen de arbeidscontext zijn gevonden. 

Percentages vacatures toegepaste psychologie per context

Percentueel gezien is ongeveer 47% van de vacatures in te delen bij de context arbeid. In de zorgcontext zijn 207 vacatures geschikt voor toegepast psychologen gevonden, ongeveer 26% van alle gepubliceerde vacatures op toegepastpsycholoog.nl. De jeugdcontext maakt ongeveer 18% uit van de gevonden vacatures. Ongeveer 7% van de vacatures past bij de consumentencontext. 1% van de vacatures was niet onder te verdelen in de contexten. In de onderstaande cirkeldiagram wordt de verdeling visueel gemaakt. 

vacatures toegepaste psychologie cirkeldiagram

Op welke manier zijn de vacatures gevonden? 

Ongeveer wekelijks is er met behulp van de term 'psychologie' gezocht in de de grote online vacaturebanken. Vacatures die geschikt waren voor mensen met de opleiding toegepaste psychologie zijn geselecteerd en in de vacaturebank gezet. Als passend voor mensen met toegepaste psychologie werden vacatures gezien die vroegen om HBO Psychologie, toegepaste psychologie, zorggerelateerde HBO-opleiding en een 'relevante HBO-opleiding' (bij relevante vacatures). Daarnaast worden regelmatig vacatures aangedragen die geschikt zijn voor mensen met toegepaste psychologie. 

Indicatie

De bovenstaande gegevens zijn slechts een indicatie van de kansen voor toegepast psychologen op de arbeidsmarkt, ontleend aan cijfers uit de vacaturebank van toegepastpsycholoog.nl. Voor een meer onderbouwde weergave van de arbeidsmarkt van de toegepast psycholoog zal uitgebreider onderzoek gedaan moeten worden. 

 

 

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie