0
0
0
s2sdefault

Trump(Auteur: Roel Blok) Donald Trump heeft heel lang veel steun gehad van zijn kiezers. Ondanks Charlottesville, ondanks al het nieuws over de Russen, mensen bleven in hem geloven. Hoewel de steun nu ook onder zijn kiezers daalt, is het toch apart. Waarom had de man ondanks alles zo veel steun? Wat zat daar achter? Er kunnen verschillende oorzaken zijn, de sterke verdeling tussen links en rechts in Amerika, de 'social media bubbels' waar iedereen in leeft. Maar ik ga ernaar kijken als een Toegepast Psycholoog. Ik ga kijken wat volgens de psychologie de reden is dat Trump nog steeds zo veel steun heeft.

 

Schaarste

Een van de oorzaken kan “Schaarste” zijn. Een groot gedeelte van de Trump stemmers komen uit arme gebieden. In staten in de zogenaamde “Rust Belt”, Ohio, Pensylvania en Indiana hebben mensen in grote getallen op Trump gestemd. De mensen in deze staten leven ook vaak in armoede, zijn niet hoog opgeleid en hebben vaak problematiek als middelengebruik (Jacobs, 2016). Vanuit de psychologie weten we dat schaarste invloed heeft op je hersens en op je beslissingsvermogen (Shafir & Mullainathan, 2013). Zoals uit onderzoek blijkt kunnen we als we een schaarste aan water hebben, ons alleen op water focussen. Ons vermogen om op lange termijn te plannen gaat achteruit, en zelfs ons IQ daalt met 13 punten. Mensen die in schaarste verkeren denken niet na over de gevolgen van hun beslissingen, ze denken alleen aan wat ze missen. In de gebieden van de Rust Belt denken de mensen misschien alleen aan het feit dat ze geen baan hebben. Op dat moment komt Trump met zijn beloftes van banen. Hij zou amerika great again maken, we zouden gaan winnen, de mijnen zouden weer open gaan.
Dat is op zo’n moment heel aantrekkelijk voor iemand die geen baan heeft.

Trump tower

Trappings

Wat ook een rol kan spelen zijn “Trappings”. Trappings komen uit het boek van Cialdini en zijn symbolen van authoriteit (Cialdini,2011). Trappings kunnen verschillende vormen aannemen. Dure auto’s, mooie kleren, juwelen, of een toren met je naam er levensgroot op in goud. Ondanks alle verhalen over fallisementen en slechte deals, is dit toch een sterk voorbeeld dat het goed lijkt te gaan met de man. Het overtuigt de mensen in de Rust Belt dat deze man inderdaad banen terug gaat brengen.
Hij zal toch wel weten waar hij over praat? Hij heeft een 'huge' toren met zijn naam erop! Maar hoewel de armoede van de mensen in de Rust Belt zeker een rol speelt, is het niet het enige waardoor mensen in Trump blijven geloven.

Confirmation Bias

Een derde reden dat mensen in Trump blijven steunen, heeft niet zozeer met Trump, schaarste, of trappings te maken. Zoals in dit artikel wordt beschreven, worden Trump supporters en stemmers vaak als racisten en idioten omschreven. Hierdoor wordt het geloof van mensen in Trump versterkt, ze verschansen zich erin. Ze zijn niet perse pro Trump, alswel tegen waar hij tegen is: de democraten, de liberale media etc. Dit standpunt word nog versterkt door de Conformation Bias (Cialdini,2011). Bij deze bias zoeken we naar bewijs wat datgene ondersteunt wat we al geloven, en negeren hierbij bewijs wat het tegendeel zegt. De confirmation bias is een heuristiek die we gebruiken als er veel (tegenstrijdige) informatie binnen komt. Iedere dag is er wel weer iets nieuws over Trump geschreven.
Fox en CNN staan hierbij qua gezichtspunt recht tegenover elkaar. Hierdoor, en door de vaak neerbuigende manier waarop de media over hun praat, richten Trumpstemmers zich alleen op wat zij geloven. Om deze reden steunen mensen Trump nog steeds, ondanks Charlottesville. Er komt zoveel conflicterende informatie binnen en ze raken zo opstandig door de houding van de media, dat ze afgaan op wat ze al weten. Hierdoor, wat er ook naar buiten komt over Trump, zullen er altijd mensen zijn die alleen zien wat ze willen zien. In hun ogen is hij de man die oneerlijk word behandelt door de media. Net als zij.
Nu kunnen de confirmation bias en schaarste effect hebben op iedereen, of je nou op Trump hebt gestemd of niet. Als wij in de situatie van schaarste zouden zitten, zouden wij ook moeite hebben met nadenken. Iedereen kan ten prooi aan vallen aan de confirmation bias. Je moet je bewust zijn van de effecten van schaarste wil je er tegen vechten. Hetzelfde geld voor de confirmation bias. Hoe dan ook, dit was wat ik denk dat een rol kan spelen bij Trump’s populariteit. Wat denken jullie?

Literatuurlijst

  • Cialdini, R.B.(2009). Influence: Science and practice.5th ed. Boston: Allyn and Bacon.
  • Jacobs, H. (2016). The revenge of the ‘Oxy electorate’ helped fuel Trump’s election upset. Business Insider. Geraadpleegd op 24 augustus 2017, van https://www.businessinsider.nl/trump-vote-results-drug-overdose-deaths-2016-11/?international=true&r=US
  • Shafir,S., Mullainathan, E.(2013). Schaarste: Hoe gebrek aan tijd en geld on gedrag bepalen. Amsterdam; Maven Publishing.
 

Roel Blok

Geschreven door Roel Blok:
“Be the change you wish to see in the world”.
Mahatma Gandhi

Bio: Roel Blok hier, gedreven betweter die ook wel in is voor een grapje. Ik post regelmatig flauwe psychologie grappen op de Facebook van Toegepaste Psychologie en wil ondertussen de wereld veranderen. Ik interesseer me voor gedragsbeïnvloeding en Nudging en zie daar veel mogelijkheden in. Ik denk dat we als Toegepaste Psychologen een verantwoordelijkheid hebben om de wereld ten goede te beïnvloeden. Door mijn achtergrond in het theater en nu deze studie heb ik voor mijn gevoel de tools om die verandering te zijn.

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie