0
0
0
s2sdefault

10 maart wordt tijdens het NBTP-congres de eerste Toegepast Psycholoog Scriptieprijs uitgereikt. De komende weken worden de kanshebbers aan jullie voorgesteld. De eerste kandidaat voor de scriptieprijs is Paulien van der Krift, een alumna van toegepaste psychologie bij Fontys. Zij heeft onderzoek gedaan naar de '‘nieuw-Bourgondische’ beleving van terrasbezoekers op de Grote Markt in Breda en hoe deze beleving versterkt kan worden'. Lees hier de samenvatting van haar scriptie:


(Auteur: Paulien van der Krift) Onder de titel Bredaas Bourgondië in de 21e eeuw heb ik onderzoek gedaan naar de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving van terrasbezoekers op de Grote Markt in Breda en hoe deze beleving versterkt kan worden. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd in opdracht van Plan22, in het kader van initiatiefgroep Breda Next. Deze groep houdt zich bezig met citymaking projecten in Breda, waarbij het verbinden van de ondernemers en het samen opnieuw uitvinden van de identiteit en beleving van de stad centraal staan. Gemeenten over heel Nederland zetten zich steeds meer in op dergelijke projecten vanuit het perspectief van de beleveniseconomie: consumenten gaan steeds meer doelgericht op zoek naar de meerwaarde van goederen en diensten in de vorm van ervaringen. En waar we het hebben over de beleving van mensen en de invloed van beleving op gedrag, praten we over psychologie. De benadering van dit onderzoek reikte dan ook verder dan slechts klanttevredenheid en is verricht vanuit het oogpunt van innerlijke, psychologische processen.

Allereerst heb ik door middel van literatuuronderzoek een ‘nieuw-Bourgondische’ beleving gedefinieerd als een staat van psychologische vervoering die niet alleen teweeg wordt gebracht door lekker eten en drinken – maar ook door een gelukzalige sfeer van zowel een historisch-culturele omgeving als een moderne omgeving en gastvrijheid. Voor het veldonderzoek zijn 304 terrasbezoekers van de Grote Markt benaderd en is middels een op maat ontworpen vragenlijst onderzocht in welke mate zij daar (1) een diep gevoel van tevredenheid, (2) zelfverzekerdheid en (3) zorgeloosheid ervaren, en in welke mate zij ervaren dat de Grote Markt (4) verrijking biedt voor hun bezoekersbeleving. Daarnaast is in kaart gebracht in welke mate deze dimensies van psychologische vervoering worden beïnvloed door de waargenomen moderniteit van de Grote Markt, de historisch-culturele omgeving en door de ervaren gastvrijheid van de gevestigde horeca.

Hoofdzakelijk wezen de resultaten erop dat de terrasbezoekers een vrij hoge mate van vervoering ervaarden op de Grote Markt, maar dat in hun beleving wel een ‘wauw-gevoel’ ontbrak; een gevoel dat aan de basis ligt van memorabele ervaringen. Het versterken van dit gevoel door zogenaamde WOW-factoren toe te voegen aan de Grote Markt voert dan ook de boventoon van het corresponderende adviesrapport. WOW-factoren zijn onverwachte of unieke gebeurtenissen die, bij het voorzien in een consumentenbehoefte, positieve gevoelens bij mensen opwekken door hen in verwondering te brengen. De aanbevelingen leunen enerzijds op theoretische modellen met betrekking tot de beleveniseconomie en stadsgastvrijheid, en anderzijds op de huidige stand van zaken van de Bredase citymaking processen, waaronder de reeds vastgestelde kernwaarden van de stad: Bourgondisch, historisch en creatief.

De aanbevelingen, die gericht zijn op de initiatiefnemers en betrokkenen van Breda Next, zijn drieledig. Ten eerste worden de horecaondernemers aanbevolen om meer doelgericht memorabele ervaringen te creëren voor terrasbezoekers middels spontaan en gastvrij gedrag, bijvoorbeeld door bezoekers extra erkenning of aandacht te schenken. Aansluitend zijn verschillende experts uitgelicht die de ondernemers kunnen helpen dergelijke gastvrijheidsstrategieën te ontwikkelen, waaronder de NHTV in Breda en de trainers van de Efteling. De tweede aanbeveling luidde om ‘nieuw-Bourgondisch’ entertainment in zetten op de Grote Markt. Entertainment, bijvoorbeeld muziek of theater, past bij terrasbezoekers in de zin dat de ervaring geen actieve participatie van hen vereist en dat zij deze beleving ‘extra’ krijgen bovenop hun terrasbezoek. ‘Nieuw-Bourgondisch’ houdt hierbij in dat het entertainment raakvlakken weergeeft van de moderne tijd en bezoekers en het historische karakter van de stad. Als laatst wordt aanbevolen om esthetische WOW-factoren toe te voegen aan de omgeving, in de vorm van creatieve en prikkelende concepten die zorgen voor één samenhangende identiteit van de Grote Markt, bijvoorbeeld door het historische verhaal van het horecaplein uit te beelden met fotografische kunstwerken.

Afsluitend worden additionele aanbevelingen gegeven om de implementatie van het advies richting te geven, bijvoorbeeld om crowdfunding in te zetten voor de financiering van voorgestelde projecten, en wordt een overzicht gegeven van belangrijke aandachtspunten bij het implementeren van WOW-factoren. Samengevat heeft deze afstudeeropdracht geleid tot het leveren van concreet, onderbouwd en op maat gesneden advies over hoe de ‘nieuw-Bourgondische’ beleving op de Grote Markt versterkt kan worden, door meer verrijking te bieden aan de bezoekerservaring middels verschillende soorten WOW-factoren.

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie