0
0
0
s2sdefault

Deze week is de 'Week van de Alfabetisering'. Vele activiteiten vinden in het hele land plaats om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.  Laaggeletterdheid heeft grote impact op mensen. In economisch en sociaal opzicht en ten aanzien van gezondheid en zelfregie. Toch weten maar weinig mensen hoe groot dit probleem daadwerkelijk is en dat het in omvang toeneemt. Ook in Eindhoven.

 Van de 220.000 inwoners hebben maar liefst 29.000 mensen tussen de 15 en 65 jaar onvoldoende basisvaardigheden. Het gaat hierbij zowel om allochtonen als autochtonen, mannen als vrouwen en werkenden en werklozen. En het aantal laaggeletterden neemt in een rap tempo toe. Laaggeletterdheid belemmert mensen in hun functioneren en participeren in onze complexe samenleving. Dit zorgt voor een daling van geluk.

Om deze reden is Fontys Hogeschool HRM en Psychologie in 2014 partner geworden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en maakt het instituut zich hard om het aantal laaggeletterden naar beneden te schroeven. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er verschillende activiteiten georganiseerd met betrekking tot dit probleem. Binnen het onderwijs hebben studenten Toegepaste Psychologie in opdracht van de Bibliotheek Eindhoven voorlichtingscampagnes ontworpen om specifieke groepen laaggeletterden te motiveren een scholing taalvaardigheid te gaan doen.
Werkconferentie ‘Verbeter de basis’.

Op dinsdag 8 september - de dag van de alfabetisering - vond de werkconferentie ‘Verbeter de Basis’ plaats. Op deze middag is de eerste aanzet gemaakt voor een projectplan om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Samen met de Bibliotheek Eindhoven, de gemeente Eindhoven, de Lumens groep en het UWV is het streven om in vijf jaar tijd het aantal laaggeletterden in Eindhoven te halveren.

Betrokkenen uit het werkveld hebben onder procesbegeleiding van docenten Toegepaste Psychologie gewerkt aan een plan van aanpak voor diverse doelgroepen. Deze wordt aangeboden aan wethouder Staf Depla. Het resultaat is concrete voorstellen tot samenwerking en uitwisseling expertise waarbij in een aantal projectgroepen zelfs commitment en middelen werden toegezegd.
2e jaars studenten Toegepaste Psychologie hebben zich op deze middag vooral bezig gehouden met hoe jongeren met een taalachterstand te vinden en te bereiken zijn en of gamen in deze een interventie zou kunnen zijn. De ideeën van de studenten werden als ‘frisse’ kijk op het geheel en een duidelijke meerwaarde gezien.

Dagvoorzitter was Wim Daniëls die op zijn eigen wijze de middag leidde. De middag eindigde met een ‘Denk Groter’ borrel waarbij nagepraat werd en mogelijke toekomstige samenwerkingen nader onderzocht.

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie