0
0
0
s2sdefault

In april 2014 is toegepastpsycholoog.nl begonnen met het aanleggen van een vacaturebank met vacatures die geschikt zijn voor toegepast psychologen. Vandaag is deze vacaturebank opgeschoond, wat een mooie kans bood om te kijken wat er in het afgelopen jaar en vier maanden gevonden is aan vacatures. 

 

 

Totaal aantal vacatures

In de periode van april 2014 tot augustus 2015 zijn op www.toegepastpsycholoog.nl vacatures voor 402 werkplekken gepubliceerd. De vacatures zijn via verschillende bronnen verzameld; zoekopdrachten op internet, aangeleverd door toegepast psychologen, en aangeleverd door organisaties. Voor de zoekopdrachten is enkele keren per week is gezocht op 'HBO psychologie vacature' en 'Toegepaste psychologie vacature', hierna is vaak via grotere banensites gekeken of er relevante vacatures voor een toegepast psycholoog tussen zaten. Een belangrijke voorwaarde is dat er specifiek in de omschrijving van de functievereisten gevraagd wordt om de opleiding toegepaste psychologie, HBO-psychologie, of een psycholoog op HBO-niveau. Deze vacatures zijn vervolgens ter informatie op www.toegepastpsycholoog.nl gepubliceerd. Onderstaande gegevens moeten dus ook puur explorerend en signalerend bekeken worden, op geen enkele manier wordt aangenomen dat de weergave die hieronder geschetst wordt een accurate weergave van het aantal vacatures voor toegepast psychologen is. 

Verdeling van vacatures per werkveld/sector

Voor de verdeling van de vacatures is gebruik gemaakt van een globale onderverdeling in 'werkveld', welke  tevens wordt gehanteerd door de meeste opleidingen toegepaste psychologie. Deze werkvelden zijn: 'Arbeid', 'Zorg', 'Consument', en 'Ontwikkeling'. In de hieronder staande staafdiagram ziet u een weergave van het totaal aantal vacatures dat per werkveld gepubliceerd is op www.toegepastpsycholoog.nl. In het blauw ziet u de totalen per werkveld, de rode staaf is een weergave van de 130 vacatureplaatsen bij het UWV. De vacatures bij het UWV zijn apart weergegeven, aangezien het een uitzonderlijk grote vacature was.  

Duidelijk wordt dat (excl. UWV vacatures) het werkveld 'Zorg' met de meeste vacatures vertegenwoordigd is geweest op www.toegepastpsycholoog.nl. Dit waren er 110. Hierop volgt 'Arbeid', met 72 vacatures exclusief, en 202 inclusief de vacature van het UWV. Het werkveld 'Ontwikkeling' is met 63 vacatures vertegenwoordigd geweest op de site. Hier was ook één vacature die wat groter was, een vacature bij CNV Jongeren voor 10 plekken. Met de minste vacatures op de site gekomen is het werkveld 'Consument', dit waren er 20. 

Conclusies

Als je in percentages gaat rekenen, is 41% van de vacatures die op www.toegepastpsycholoog.nl zijn gepubliceerd richting de zorgsector. Dit is een daling ten opzichte van het vorige artikel waarin werd gekeken naar de vacatureverhouding. Toen was meer dan de helft van de vacatures voor de sector zorg. Het lijkt dat vooral de sector 'Ontwikkeling' een groei in vacatures heeft doorgemaakt (24%). Waar er in de beginfase niet veel vacatures werden gevonden, lijkt dit wat meer aan te trekken. De sector 'Arbeid' lijkt stabiel gebleven te zijn (27%), maar als de UWV vacature mee wordt genomen is hier natuurlijk sprake van een grote groei. Het werkveld 'Consument' blijft een laag aantal vacatures houden (8%), ook ten opzichte van de vorige analyse. 

Als we puur explorerend naar de gevonden vacatures kijken, dan kunnen we voorzichtig aangeven dat er in de zorg het meeste diverse vacatures te vinden zijn voor een toegepast psycholoog. Hierna komt de arbeidssetting, waar echter mede door de UWV-vacature de meeste plekken beschikbaar waren het afgelopen jaar. De ontwikkelingssector lijkt de toegepast psycholoog langzaam te omarmen. Relatief gezien hebben toegepast psychologen in de sector 'Consument' de minste vacatures om uit te kiezen.  

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie