0
0
0
s2sdefault

“Het gaat om je eigen toekomst, lid worden en meedoen!” (Auteur: Thys de Haan) - Toegepastpsycholoog.nl stelt je voor aan Monique Korpershoek, de nieuwe voorzitster van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP). Zij is in de algemene ledenvergadering (ALV) van de NBTP verkozen tot opvolger van André Lollinga (Interview met André). 17 november (2014) is met Monique afgesproken voor een interview. Dit interview is gestart met de vraag: “Wat moeten mensen over jou weten?” Naar aanleiding hiervan zijn verschillende thema’s de revue gepasseerd, Monique haar werkervaring, bestuurlijke ervaring, ervaringen bij de NBTP, haar persoonlijke en professionele doelen en ambities, en natuurlijk ook haar plannen met de NBTP. Maar laten we beginnen bij het begin: Wie is Monique Korpershoek eigenlijk?

Wie is Monique Korpershoek eigenlijk?

Gevraagd naar persoonlijke eigenschappen, geeft Monique aan dat ze erg goed verbindingen kan leggen, dat ze erg nieuwsgierig aangelegd is, en erg geïnteresseerd in mensen. Daarnaast geeft ze aan dat ze goed in staat is de positieve kant van zaken te belichten, iets wat ook in haar gesprekken met mensen terug komt. Deze positieve kant leidt er ook toe dat ze ergens snel de lol van in ziet, en er van houdt om te lachen. In gesprekken stelt ze daarnaast heel veel vragen, “Mensen vinden het soms lastig, .. , maar zo kom ik wel tot de kern”.  Ze is iemand die er van houdt op zoek te gaan naar nieuwe ingangen en ontdekkingen, ze houdt er niet van ergens in te blijven hangen. Dit is ook iets waar ze zelf trainingen over geeft, en wat terug komt in haar netwerkvaardigheden.

“Toen ik klein was wilde ik altijd al psycholoog worden”

Monique geeft aan dat ze een erg divers werkverleden heeft. Toen ze klein was wilde ze altijd al psycholoog worden, vanaf een jaar of 10-12. Hier is ze uiteindelijk ook terecht gekomen, maar in de tussentijd heeft ze diverse andere werkervaringen opgedaan. Ze is haar carrière begonnen als loketmedewerker bij het postkantoor, e n is eigenlijk altijd met mensen bezig geweest. Daarnaast heeft ze ook gewerkt in het bedrijf van haar man. Al voor haar studie toegepaste psychologie is ze gaan ondernemen, samen met een vriend is ze een trainingsbureau gestart op het gebied van in- en externe communicatie. Ze geeft namelijk aan dat ze een commerciële kant in zich heeft, maar dat een omgeving veel druk en alleen targets haar tegen staat. Toen er een rustiger moment kwam na het krijgen van kinderen heeft ze besloten de studie toegepaste psychologie bij het NTI te gaan doen. Twee jaar geleden is ze afgestudeerd: “Eindelijk psychologie gehaald!”, zegt ze lachend. In haar dagelijkse werk is ze nu onderneemster, net zoals haar man. Ze coacht en geeft trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij o.a. het Nederlands Instituut voor Doe-Trainingen (NIVDT). Ze helpt hierbij mensen die tijdelijk uit balans zijn weer grip op hun leven te krijgen.

Hoe heeft Monique haar periode als bestuurslid van het NBTP ervaren?

Vanaf 2012 is Monique betrokken bij de NBTP, vanaf de eerste ALV. Eén van de belangrijkste motivaties van Monique om zich aan te sluiten bij de NBTP, was het gegeven dat in haar vriendenkring geen psychologen zaten. Hierdoor is ze op zoek gegaan naar een plek waar zij kon sparren met mensen met dezelfde interesse. Die heeft ze bij de NBTP gevonden. Daarnaast was er  de situatie dat ze na haar studie niet gelijk aan het werk kon. Ze had hard voor haar diploma gewerkt, maar kreeg het idee dat mensen niet echt op een toegepast psycholoog zaten te wachten. Hier wilde ze iets mee doen, ook in het algemene belang van de mensen die toegepaste psychologie studeerden. Monique heeft het idee dat de NBTP, en de rol die zij daarin vervuld heeft (en gaat vervullen), een belangrijke speler kan zijn in het proces om de werkgelegenheid van de toegepast psychologen te stimuleren.
Ze heeft de afgelopen jaren samen met Jenny Schoonbeek (red.: destijds bestuurslid) een kwaliteitsregister opgezet, daar hebben zij een beroepscode en een beroepsprofiel voor gemaakt. “Door je je hierin in te schrijven kan je je onderscheiden. Tegen je cliënten kan je zeggen: ‘Ik waarborg mijn kwaliteiten’.. Je laat zien dat je je kennis onderhoudt, en je laat zien dat je je contacturen maakt met je cliënten”. Ze heeft zich daarnaast, ook samen met Jenny, bezig gehouden met het opstarten van intervisiegroepen in de regio. Dit loopt inmiddels in een flink aantal steden goed, Haarlem, Amsterdam en Utrecht zijn hierop uitzonderingen. Daarnaast heeft ze zich bezig gehouden met de vraag of een toegepast psycholoog vergoed kan worden. Dit is een traject dat doorloopt, juist ook onder haar voorzitterschap. De laatste periode voor haar nieuwe voorzitterschap heeft Monique zich bezig gehouden met de externe contacten van de NBTP, iets wat een logische opmaat bleek te zijn naar haar huidige rol.

Een nieuwe voorzitster

Monique geeft aan dat haar werkzaamheden met externe contacten ertoe geleid heeft dat ze gemakkelijker de stap heeft kunnen maken naar de functie van voorzitter. Daarnaast was het praktisch handig als er een voorzitter gekozen zou worden uit het zittende bestuur. Monique heeft in veel verschillende projecten van de NBTP meegedraaid, waardoor ze goed weet wat er speelt. Een uiteindelijke overweging die ertoe geleid heeft zichzelf kandidaat te stellen, is dat ze graag zichzelf persoonlijk wil ontwikkelen op het gebied van gestructureerd werken en overzicht behouden in veel informatie. Van André Lollinga (Oud-voorzitter, red.) heeft Monique meegenomen dat ze in staat blijft om taken te delegeren. Daarnaast vindt ze de verrijking van de vele contacten die ze op doet (en gaat doen) in haar nieuwe rol een belangrijke motivatie.
Monique omschrijft zichzelf als een voorzitster met de visie dat je als bestuurslid veel zélf moet kunnen doen, maar met de zekerheid dat er iemand achter je staat. Er zit veel creativiteit in de huidige groep bestuursleden, en ze wil niet dat regels die creativiteit belemmeren. De uitdaging is dan wel om het af te bakenen, en niet te gaan ‘freewheelen’. Ze wil dat goed voor ogen wordt gehouden: “Waar doen we het allemaal voor?”, en dat er altijd wordt vertrokken vanuit een plan of strategie. Ze wil graag dat mensen elkaar kunnen raadplegen op kwaliteiten, en dat bestuursleden gezamenlijk projecten oppakken. Dit zal ze de komende periode gaan stimuleren.

Een nieuw bestuur

Lachend vertelt Monique dat het nieuwe bestuur jong en enthousiast is, nu 10 man sterk. Zij voelen allemaal de noodzaak dat de toegepast psycholoog een grotere naamsbekendheid in de maatschappij dient te krijgen: “Niemand weet wie een toegepast psycholoog is”.
De beginfase na de ALV van 30 oktober is gebruikt om kennis te maken met elkaar. Monique geeft aan dat ook de persoonlijke motivaties en doelen van de bestuursleden zijn besproken. Wat willen de leden uit het lidmaatschap van het bestuur halen? Deze persoonlijke doelen dienen volgens Monique meegenomen te worden in de komende bestuursperiode, om zo regelmatig te kunnen checken: “Krijg je ervoor terug wat je graag zou willen krijgen?”. Zo blijft iedereen gemotiveerd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld; het netwerk uitbreiden en bestuurlijke ervaring opdoen. Daarnaast zijn van iedereen kwaliteiten in kaart gebracht, zodat inzichtelijk werd wie je eventueel kan benaderen als je hulp nodig hebt bij een bepaalde situatie.
Er komt veel op het nieuwe bestuur af, er moet veel werk verzet worden: “Omdat het zo veel is, weet je bijna niet waar je moet beginnen.”. Er moet dus echt even een stap op de plaats gemaakt worden om te kijken wat aangepakt moet worden en op welke manier. De bestuursleden zijn dermate enthousiast dat Monique hen echt meegeeft dat ze goed uitkiezen waarmee ze aan de slag gaan, en dat ze een realistisch beeld hebben van waar ze aan beginnen. Zo wil ze voor elkaar krijgen dat de grote hoeveelheid aan werk wordt opgedeeld in kleinere stukjes, en dat de bestuursleden zo toch tussentijds succeservaringen ontlenen aan het behalen van een grote taak. Een voorbeeld van een groot doel is de positionering van de toegepast psycholoog in de markt, een kleine stap daarin is het vaststellen van een plan om de markt te gaan benaderen. De volgende stap zou zijn; het benaderen van de eerste partijen, en daar succesvol contact mee op bouwen. Dit zal stap voor stap moeten gaan gebeuren, branche voor branche. Monique heeft hierin de realistische visie dat dit tijd zal gaan kosten, en alles wat je nu gaat behalen winst is. Graag zou ze de (nu bijna 500) leden ook meekrijgen voor een dergelijk plan, om zo optimaal van netwerken gebruik te maken. Ze is zich ervan bewust dat dit een uitdaging is. Ook hierin zou ze graag de focus willen leggen op het kleiner maken van taken, zodat het toegankelijker wordt om hier als lid een aandeel in te hebben: “Het bestuur is maar met tien man, we hebben de input en het netwerk van leden nodig.”.

Wat zijn je plannen met de NBTP?

De beroepsvereniging is wat volwassener geworden, er kan langzamerhand wat slagvaardiger worden ingezet op aandachtspunten. Eén van die aandachtspunten is de profilering en werkgelegenheid van de toegepast psycholoog. Monique geeft aan: “Ik denk dat een beroepsvereniging er is om de belangen van haar leden te waarborgen, .., op dit moment is het werkveld belangrijk, omdat daar nog niet veel voor de toegepast psycholoog is. Het NIP heeft bijvoorbeeld al een goede plek, maar wij moeten deze nog veroveren.” Het bestuur is op dit moment tien man sterk, allemaal enthousiast en energiek. Ook zij hebben allemaal voor ogen dat de toegepast psycholoog in de maatschappij herkenbaar wordt neergezet. Het plan is om hoog in de boom in te gaan steken, en met brancheorganisaties om tafel te gaan zitten. Hierin moet tweeledig gekeken worden, partijen dienen geïnformeerd te worden over de toegepast psycholoog, maar er moet ook gekeken worden waar men behoefte aan heeft. Dit kan dan ook weer worden teruggekoppeld naar bijvoorbeeld de hogescholen. Het plan dient nog uitgewerkt te worden, maar de ambities zijn duidelijk: De toegepast psycholoog moet in de markt gezet worden!
Een ander punt van aandacht wordt de vergoeding van toegepast psychologen die in de gezondheidszorg aan de slag gaan. Op dit moment wordt met veel partijen gespard over de vormgeving van een eventuele vergoeding. Monique geeft aan dat er voor de het bereiken van de vergoeding een driesporenbeleid wordt gehanteerd, met adhesiebetuigingen, gesprekken met brancheorganisaties (bijv. GGZ-Nederland), en een AGB-code (Algemeen gegevens beheer, red.) aanvragen voor vergoeding door verzekeraars.
De focus van de plannen voor profilering en vergoeding ligt in het verhaal van Monique bij de toegepast psycholoog die gaat werken in de zorg. Wat wordt er gedaan voor toegepast psychologen die niet in de zorg gaan werken? Monique geeft aan dat het kwaliteitsregister een goed instrument is om inzichtelijk te maken aan potentiële werkgevers wat je als toegepast psycholoog kan. Ook voor de andere contexten worden brancheorganisaties benaderd. Ook hiervoor wordt in 2015 een plan gemaakt.

Wanneer is Monique tevreden?

Welke situatie zou ze door middel van haar werkzaamheden bij de NBTP willen bereiken? Wanneer is Monique tevreden? “Ik ben tevreden als ik straks met iemand praat, maakt niet uit met wie, en dat diegene als ik zeg dat ik toegepast psycholoog ben, zegt: ‘O ja, een toegepast psycholoog, daar hebben wij er ook één van in ons team zitten!’.” Het beeld dat zij hierbij voor zich heeft dat deze vanzelfsprekendheid over de toegepast psycholoog bij allerlei instellingen aanwezig is, bijvoorbeeld verzekeraars en GGZ-instellingen. Ze is zich bewust dat ze mensen nodig heeft die haar bij het bereiken van deze situatie kunnen helpen. Om de toegepast psycholoog in de markt te zetten heb je bijvoorbeeld een netwerk nodig wat breder is dan alleen haar eigen netwerk. Een partij die Monique regelmatig benoemt als een belangrijke partner voor een goede samenwerking, is bijvoorbeeld het Landelijk Overleg van Opleidingen Toegepaste Psychologie (LOOTP). Een gezamenlijk belang is bijvoorbeeld het contact houden met afgestudeerde toegepast psychologen, of het positioneren van de toegepast psycholoog in het werkveld.
Over een jaar of vijf verwacht Monique dat de NBTP heeft geholpen om toegepast psychologen een plek te geven in de maatschappij, en dat bedrijven de toegevoegde waarde hiervan in zien: “Dat je niet meer hoeft uit te leggen wat een toegepast psycholoog is, en dat de beroepsvereniging met name bezig is met contacten onderhouden en te kijken naar waar we nodig zijn in de markt. .. Dat je daar op inspeelt als beroepsvereniging. Dus het gaat dan niet meer om het ‘in de markt zetten’, maar veel meer om het ‘hoe blijven we er in?’.”.

Zijn er ook valkuilen?

Wat zijn scenario’s die Monique graag wil vermijden? Ze geeft aan dat ze het vervelend zou vinden als toegepast psychologen in de toekomst de moed gaan verliezen: “We hebben een mooie opleiding gedaan, en we moeten niet de moed verliezen met: ‘Wie ben ik eigenlijk, wat kan ik eigenlijk?’. Je loopt tegen zoveel belemmeringen op, maar je moet niet de moed verliezen. Dit moet met zijn allen uitgedragen worden. Je komt altijd mensen tegen die voor jou van belang kunnen zijn, je moet dus altijd enthousiast kunnen zijn over je eigen mogelijkheden en weten waar een toegepast psycholoog voor staat.”. Monique kan zich voorstellen dat afgestudeerde toegepast psychologen die veel tegenslagen te verwerken krijgen, gaan twijfelen aan de opleiding die ze gedaan hebben. Als groep toegepast psychologen moet dan juist uitgedragen worden dat de toegepast psycholoog veel kan.  De NBTP gaat de markt van een bepaalde richting bewerken, maar de afgestudeerde toegepast psycholoog heeft hier ook zeker een rol in. Daarnaast geeft Monique aan dat de toegepast psychologen hun identiteit goed moeten blijven bewaken, en dat men hier niet teveel concessies moet doen: “Je kan je aanpassen aan wat de markt van je vraagt, maar je moet niet gaan toegeven in kwaliteit. Nee, dat kan niet.”.

Waarom moeten twijfelaars juist nu lid worden van de NBTP?

Naast de ledenvoordelen als intervisie (in de toekomst wellicht geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister), het kwaliteitsregister (kan je je ook als niet lid bij inschrijven), nascholing, het online magazine, voordelen in ziektekostenverzekering, antwoordt Monique stellig: “De markt moet samen met elkaar veroverd worden. De beroepsvereniging is inmiddels volwassener geworden, het bestuur staat, het platform is gecreëerd, er zijn al veel goede contacten gelegd. Alle voorwaarden zijn er om nu te gaan. Ik denk dat je daar als toegepast psycholoog onderdeel van moet willen zijn. Het gaat immers om je eigen toekomst. Dus lid worden en meedoen!”.

TP-Vacatures

- No Current Openings -

TP Vacatures

TP Studeren

Wat is TP?

TP Academie